Marketing voor mediabedrijven, media voor marketingbedrijven

NPO

Home / / NPO

NPO

Klant:
NPO
Opdracht:
Strategisch advies en conceptvoorstel ten behoeve van een nieuwe digitale TV gids.

Het project

De Nederlandse Publieke Omroep, de NPO, is onder meer belast met de vrije toegang tot de TV programma’s van het publieke bestel. Maar de veranderingen in de markt voor TV programma’s gaan bijzonder snel. De hoeveelheid content en de distributiemogelijkheden nemen zo snel toe dat de markt wordt overspoeld met innovaties en nieuwe toetreders. Die enorme fragmentatie gaat gepaard met een tegengestelde beweging van consolidatie van marktpartijen. Aan ons is gevraagd om te onderzoeken wat deze dynamiek betekent voor de gidsfunctie van NPO en hoe de NPO in de toekomst een belangrijke gidsfunctie kan blijven spelen voor alle kijkers en het publieke bestel. Naast het strategisch rapport is ook een eerste uitwerking van een concept voor een toekomstgerichte digitale TV gids ontwikkeld.