Marketing voor mediabedrijven, media voor marketingbedrijven

Marketingstrategie

Home / Marketingstrategie

Je weet waar je heen wilt, maar je weet nog niet hoe?

Onze ervaring met marketingstrategie is breed. Niet alleen ontwikkelen en implementeren wij ideeën die niet eerder zijn uitgevoerd, we pakken ook bestaande producten en markten op, om ze te verbeteren, om er meer voor de klant uit te halen. Zo hebben wij onder meer de basis gelegd voor de customer media proposities van Sdu Uitgevers, de opzet van het eerste Emerce eRetail Europe congres uitgewerkt of, zoals bij CROW, met een diepgaande ‘big data’ analyse tot op klant- en segmentniveau nauwkeurig aangegeven in welke richting de bestaande business zich ontwikkelt. Dit geeft marketeers en accountmanagement concrete richting om positieve invloed uit te oefenen op nieuwe, maar vooral bestaande omzet. Afhankelijk van de klantvraag verzorgen wij het gehele traject van analyse, planvorming en de support bij de implementatie hiervan.
 • Brainstorming

  In overleg met de klant en relevante stakeholders bepalen we de scope van het project.

 • Concept

  Nadat alle belangrijke input is verzameld, ontwikkelen wij een concept, dat antwoord geeft op het initiële vraagstuk.

 • Implementatie

  Het concept in de praktijk brengen: zijn bedrijfsprocessen goed ingericht, weet iedereen wat er verwacht wordt, staat de doelgroep aan onze zijde?

 • Finetuning

  De praktijk is altijd weerbarstiger dan de theorie. Na implementatie zijn er aspecten van het concept die anders kunnen, beter kunnen.

 • Voltooiing

  Dit is het moment waarop het concept geen concept meer is. Wij zorgen voor inbedding in de organisatie, en dat het succesvol blijft, we blijven op afstand meekijken als de klant dat wenst.