Marketing voor mediabedrijven, media voor marketingbedrijven

Branding

Home / Branding

Welke associaties hebben mijn klanten bij mijn merk en hoe sterk is dit merk eigenlijk?

Een merk is een verzameling  associaties die doelgroepen (dit kunnen klanten zijn, maar ook bijvoorbeeld andere stakeholders zoals (toekomstig) personeel of investeerders) hebben  van jouw product, dienst of organisatie. Het gaat er hier niet om ‘what you say it is, but what they say it is’. Bij branding gaat het enerzijds om merkpositionering, ofwel hoe jouw merk in het brein van de doelgroep moet worden gepositioneerd en anderzijds gaat het om communicatiepositionering, de realisatie van de beoogde positionering. De symboliek, de boodschap, de aard en stijl van de boodschap, maar ook de mediakeuze en de interne borging hiervan zijn hierbij cruciaal. Ofwel: ‘they may forget what you said, but they never forget how you made them feel’. Marketingleague begeleidt bedrijven en instellingen bij de meest uiteenlopende merkvraagstukken, of het nu gaat om herpositionering van een of meerdere merken of om het bepalen van de basisuitgangspunten van het merk.
 • Data-analyse

  We verzamelen en analyseren alle relevante beschikbare data. Dit kan bestaand klant- en marktonderzoek zijn. Hiermee zetten we onder andere klantprofielen op.

 • Merkonderzoek

  We zetten merkonderzoek op met het doel merkwaarden, imago en merkkracht te meten bij de doelgroep. We nemen hetzelfde onderzoek ook af onder medewerkers. Hier ontstaan vaak opmerkelijke verschillen.

 • Brandworkshops

  Via workshops met het merkteam van de klant bepalen we gezamenlijk de belangrijkste uitgangspunten voor de merkpositionering. De data uit de eerdere fases krijgen hier logischerwijs een prominente plek in.

 • Implementatie en support

  De uitgangspunten uit de workshops, de output uit de data-analyse en het merkonderzoek vormen de basis voor de merk- en communicatiepositionering. We leveren een eindrapportage op, inclusief de definitieve merkpaspoorten.