Marketing voor mediabedrijven, media voor marketingbedrijven

Aanbestedingskalender

Home / / Aanbestedingskalender

Aanbestedingskalender.nl

Klant:
Aanbestedingskalender.nl
Opdracht:

Marktonderzoek onder (voormalig) klanten  naar hun ervaringen met en voorkeuren voor verschillende digitale aanbestedingsplatforms. Daarnaast deden we een marktverkenning naar de haalbaarheid van een concept in een nieuw segment.

Het project

Aanbestedingskalender.nl (ABK) is een nationaal, digitaal platform waar aanbestedingen kunnen worden gepubliceerd en afgehandeld. Bedrijven, overheden en andere organisaties kunnen hier hun opdrachten plaatsen en leveranciers kunnen voor hun relevante opdrachten zoeken, vinden en daarop inschrijven. Het gaat om het hele spectrum van aanbestedingen: Europees, nationaal, openbaar, maar ook onderhands. Marketingleague deed veldonderzoek naar het gebruik en de voorkeuren van (ex)klanten, met diverse tenderplatforms. Zo is onderzocht welke platforms bestaande klanten nog meer gebruiken, wat hun hoofdplatform is en is er gekeken naar de motivatie van deze gebruikers. Daarnaast is een uitgebreid desk research uitgevoerd, naar de veranderende Europese wetgeving omtrent aanbestedingen en een concurrentieonderzoek, waarbij aanbieders van platforms uit verschillende landen zijn geïnterviewd. Met de inzichten uit dit strategisch onderzoek kan ABK zijn dienstverlening verbeteren in een markt waar de concurrentie steeds verder toeneemt. De marktverkenning voor een (nieuw) concept in een nieuw segment hebben we in drie delen opgeknipt: deskresearch, interviews met professionals uit de doelgroep en een online survey. De bevindingen leverden we op in een uitgebreid rapport.